Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní literatura:

 • Andrew, Ch., Mitrochin, V.: Neznámé špinážní operace KGB. Mitrochinův archiv. Praha 2001.

 • Aron, R.: Historie XX. století. Praha 1999.

 • Applebaum, A.: Gulag. Historie. Praha - Plzeň 2004.

 • Baberowski, J.: Rudý teror. Dějiny stalinismu. Praha 2004.

 • Bauer, F., Stárek, F.: Hitlerův můj boj očima historiků. Praha 1994

 • Bělina, P., Havel, P., Fidler, J., Kučera, J., P., Láník J., Pilát, V.: Dějiny evropské civilizace II. Praha / Litomyšl 1995.

 • Beneš, J.: Zločin genocidy. Litva v drtivém objetí velkého bratra SSSR 1939 – 1953. Praha 2001.

 • Broszat, M.: Uchopení moci. Vzestup NSDAP a zničení výmarské republiky. Praha 2002.

 • Crozier, B.: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004.

 • Figes, O.: Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891 - 1924. Praha - Plzeň 2000.

 • Gilbert, F., Large, D., C.: Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890 - 1990. Praha 2003.

 • Hosbawn, E.: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 – 1991. Praha 1998.

 • Jäckel, E.: hitlerův světový názor / projekt jedné vlády. Praha, Litomyšl 1999.

 • Johnson, P.: Dějiny 20. století. Praha 1991.

 • Kershaw, I.: Hitler. 1889 - 1936? Hybris. Praha 2004.

 • Kershaw, I: Hitler . 1936 - 1945: Nemesis. Praha 2004.

 • Kennedy, P.: Vzestup a pád velmocí. Praha 1996.

 • Kissinnger, H.: Umění diplomacie. Od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Praha 1996.

 • Kvaček, R.: Nad Evropou zataženo. Praha 1966.

 • Moulis, V.: Běsové ruské reboluce. Praha 2002.

 • Muravchik, J.: Nebe na zemi. Vzestup a pád socialismu. Brno 2003.

 • Nálevka, V.: Světová politika ve 20. století I. II. Praha 2000.

 • Nolte, E.: Fašismus ve své epoše. Praha 1999.

 • Ort, A.: Evropa 20. století. Praha 2000.

 • Overy, R.: Výslechy. Nacitická elita v roce 1945 v rukou spojenců. Praha 2004.

 • Pirjevec, J.: Jugoslávie 1918 - 1992. Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Praha 2000.

 • Pipes, R.: Dějiny ruské revoluce. Praha 1998.

 • Sarin, O., Dvorecký, L.: Vetřelci. Agrese Sovětského svazu proti světu 1919 - 1989. Brno 1998.

 • Service, R.: Lenin. Praha 2002.

 • Seibt, F.: Ta stará ošklivá melodie. Několik ohlédnutí za německou historií 1900 - 1945. Praha 2002.

 • Short, P.: Mao. Praha 2001.

 • Solženicyn, A.: Soustroví Gulag 1918 - 1956. Pokus o umělecké pojednání. I. - III. Praha 1990.

 • Tucker, R., C.: Stalin. Na vrcholu moci 1928 – 1941. Praha 2000.

 • Trucker, R. C.: Stalin jako revolucionář. 1879 - 1929. Studie dějin a osobnosti. Praha 2003.

 • Veber, V.: Komuhistický experiment v Rusku 1917 – 1991 aneb Malé dějiny SSSR. Praha 2001.

 • Volkogonov, D.: Triumf a tragédia. Politický portrét J. V. Stalina. 1. 2. Bratislava 1990.

 • Wanner, J.: Pevnost Amerika. Spojené státy a evropská válka 1939 - 1945. I. díl. Praha 2001.

 • Wanner, J.: Amerika v boji. Spojené státy a evropská válka 1939 - 1945. II. díl. Praha 2002.

 • Wanner, J.: Zápas o Evropu. Spojené státy a evropská válka 1939 - 1945. III. díl. Praha 2002.

 • Williams, Ch.: Adenauer. Otec nového Německa. Praha 2002.

 • Woľoszanski, B.: Kruté století. Frýdek-Místek 1998.

Encyklopedie a příručky

 • Pečenka, M., Luňák, P. a kol.: Encyklopedie moderní historie. Praha 1995

 • Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky. Praha 1996

 • Honzák, F.: Pečenka, M., Vlčková, J.: Evropa v proměnách staletí. Praha 1995.

 • Heywood, A.: Politické ideologie. Praha 1994.

 • Miller, D. (ed.).: Blacwellova encyklopedie politického myšlení. Brno 1995.

 • Scruton, R.: Slovník politického myšlení. Brno 1990.

Memoáry

 • Poncet-Francois, A.: Berlín 1931 - 1938. Vzpomínky diplomata. Praha 1947.

 • Churchill. W. S.: Druhá světová válka I. - VI. Praha, (1992 - 1995).

CD – ROM

 • Dějiny evropské civilizace. FMI 1997.

 • Biografický slovník Evropané. Nakladatelský dům OP, Praha 1996.

 • Honzák, F., Pečenka, M.: Státy a jejich představitelé. Multimediální encyklopedie na CD – ROM, Libri 1996.

 • Kronika 20. století. Fortuna Print s r. o. 2001.