Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky DĚJZČ

24. 9. 2017

Okruhy ke zkoušce z KHI/DĚJZČ

 

 1. Dějepisectví západních Čech, prameny, instituce, periodika, osobnosti
 2. Pravěk na Plzeňsku
 3. Plzeňsko v raném středověku, od příchodu Slovanů do konce 13. století
 4. Plzeňsko ve 14. a poč. 15. stol.
 5. Románské a gotické památky na Plzeňsku
 6. Husitství a Plzeňsko
 7. Plzeňsko v době poděbradské a jagellonské
 8. Od nástupu Habsburků do konce třicetileté války; 1648-1740
 9. Renesanční a barokní památky na Plzeňsku
 10. Pronikání osvícenských ideálů, tereziánské a josefínské období na Plzeňsku
 11. Národní obrození a Plzeňsko
 12. Klasicismus a empír na Plzeňsku, architektura, výtvarné umění, hudby
 13. Průmyslová revoluce a počátky tovární výroby, změny ve společnosti po napoleonských válkách
 14. Plzeňsko v druhé polovině 19. století
 15. Kulturní vývoj Plzeňska v 19. století
 16. První světová válka v regionu, vznik republiky
 17. Změny na Plzeňsku po roce 1918, národnostní situace problém německé menšiny, doba první republiky, kultura
 18. Období protektorátu na Plzeňsku
 19. Plzeňsko v období 1945-1989, specifika regionu, ekonomika, každodennost, kultura
 20. Národopis Plzeňského regionu