Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky ODNH 2017

Obecné dějiny novověku

KHI/ODN1H a ODN2H

vyučující: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

 

Otázky ke zkoušce

 

 

 

 1. Občanská válka a revoluce v Anglii v 17. století
 2. Panovnický absolutismus v novověké Evropě, podstata, společné rysy, typologie, příklady
 3. Francie v druhé polovině 17. a v 18. století, válka o španělské dědictví
 4. Rusko za Petra Velikého a za Kateřiny Veliké
 5. Hohenzollernské Prusko v 18. století
 6. Habsburská monarchie v 17. a 18. století, války o habsburské dědictví, tereziánské a josefínské reformy         
 7.  Průmyslová revoluce a její důsledky. Věda a technika v 19. století.
 8. Počátky evropského kolonialismu.
 9. Boj amerických osad za nezávislost v letech 1775 – 1783, vznik USA, změny v Jižní Americe v 18. a 19. století
 10. Čína, Japonsko a jihovýchodní Asie v 17. - 19. století
 11. Osmanská říše a její evropské panství po třicetileté válce
 12. Myšlení a umění 17. a 18. století. Od baroka k  osvícenství a klasicismu
 13.  Francouzská buržoazní revoluce
 14.  Napoleonské války
 15. Vídeňský kongres a změny Evropy po napoleonských válkách; Svatá aliance
 16. Národní a demokratická hnutí v západní a střední Evropě a v Rusku ve 20. a 30. letech 19. století
 17. Vývoj neklidu na Balkáně po napoleonských válkách
 18. Revoluční rok 1848 v Evropě
 19. Romantismus v myšlení a kultuře 19. století, nové myšlenkové a politické proudy 19. století
 20.  Ruské impérium v 19. století, krymská válka, krize carského režimu
 21.    Habsburská monarchie od Bachova režimu po atentát v Sarajevu
 22.   Vývoj mimoevropského světa v 19. století – emancipace koloniálních zemí
 23.    Nová impéria – Japonska a Čína na konci 19. a počátkem 20. století
 24.  Sjednocení Itálie
 25.  Sjednocení Německa
 26.  Francie – pád Ludvíka Bonaparta a charakteristika 3. republiky
 27.  Viktoriánská Anglie, vnější a vnitřní politika
 28.  USA – válka Severu a Jihu, rozmach nové světové velmoci
 29.  Konflikty velmocí v období 1871 – 1914, vznik mocenských blok
 30.  Krize „starého myšlení“ a nástup moderny v umění v poslední třetině 19. století