Jdi na obsah Jdi na menu
 


Termín odevzdání BP a DP

Mezní termín k odevzdání BP a DP

k letnímu termínu obhajob 2018 na katedře historie

je 28. 6. 2018

 

- Kvalifikační práce se odevzdává 2x v pevné vazbě současně s přihláškou k obhajobě.

- V každé práci musí být vpředu vevázáno zadání kvalifikační práce (k vyzvednutí v sekretariátu KHI).

- Alespoň v jedné práci musí být na vnitřní straně desek (nejlépe zadní)   připevněno popsané CD s obsahem práce v k tomu určené  kapse  a přes roh připravený „úchyt“ na pozdější vložení posudků.  

- Před odevzdáním kvalifikační práce musí být obsah práce nahrán a uložen na Portál, stejně tak i   formulář „Doplnění kvalifikační práce studentem“ (anotace, klíčová slova - v češtině i v angličtině). Tento formulář 1x  vytištěný a podepsaný je nutné odevzdat současně s oběma výtisky. Jinak nemůže být práce přijata a uložena jako odevzdaná.

 

Informace týkající se kvalifikačních prací jsou uvedeny ve vyhláškách děkana č. 1VD/2018 a 2VD/2018