Jdi na obsah Jdi na menu
 


Student si zvolí jakékoliv heslo, které má nějakou souvislost s historií (osobnost, událost, odborný termín apod.) a porovná jeho výklad v 7 encyklopediích či naučných slovnících podle vlastního výběru. Minimálně dvě z těchto encyklopedií budou zahraniční (za zahraniční nepovažuji slovenské; rovněž se nemyslí překlady). 

Očekávaný rozsah vypracovaného úkolu je 1-2 strany, termín odevzdání do konce října 2008. Protože se nejedná o seminární práci, jsou nároky na úpravu relativně nízké - rozhodně není třeba práci vázat či vkládat do desek, přijímám i práce v čitelném rukopise. Nižší nároky na úpravu však nelze vztahovat na formální a obsahovou stránku práce, tedy především srozumitelné a přesné vyjadřování v celých větách, nikoli výpisky. Při citacích je třeba uvádět přesné bibliografické údaje (název encyklopedie, díl, místo a rok vydání, ev. vydavatel). Pro jistotu ještě připomínám, že smyslem úkolu je vzájemné porovnání výkladů v encyklopediích (rozsah, struktura a důkladnost výkladu, co je zdůrazněno, co naopak potlačeno, ideologizace apod.). Je samozřejmě možné nejprve charakterizovat výklad hesla v jednotlivých encyklopediích, vzájemné srovnání však nesmí chybět.

Jiří Stočes

 

Porovnání hesla v encyklopediích